Verdrinkend land

Verdrinkend land

8×10 lith prints op Silvergelatine, Antwerpen 2020-2021

De zeespiegel zal de komende decennia stijgen met minstens 80 cm tot 1 meter, zelfs als er drastische maatregelen worden genomen om de CO2 uitstoot te beperken. Nog volgens die voorzichtige wetenschappelijk scenario’s zal de stijgingen op langere termijn (enkele eeuwen) tussen de 9 en de 37 meter zijn. Dat alles uitgaande van de meest voorzichtige modellen. 

Doch, het zijn niet de meest voorzichtige modellen die zich realiseren, het zijn eerder de meest catastrofale modellen.  Het is dan wellicht ook om uit te gaan van een stijging van + 3 meter tegen het einde van eeuw.

‘Bij een drastische stijging zijn scenario’s denkbaar waarbij we de zeedijk zo moeten ophogen dat de onderste appartementen hun uitzicht verliezen en minder waard worden’, zegt Jan Mees van het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ). ‘Als er in de afsmelting van de ijskappen een plots kantelpunt komt, kan dat hier aan de kust problemen geven en moet Vlaanderen ingrijpende maatregelen treffen.’ (De Tijd, 28/09/2019)

We weten ondertussen dat je “als” en “kan” mag laten varen, het land is verdrinkend.

Alle locaties op de beelden liggen lager dan 8 meter en zijn dus bedreigd.  Behalve dan de heuvel van Hooge Maey, de voormalige stortplaats werd met haar 55 meter het hoogste punt van Antwerpen.