Zonder kunstEnaars geen kunst (2/366)

Geplaatst op

Omdat het woord “kunstenaar” niet in het beleidsplan van cultuur staat; Zonder kunstenaars geen kunst.

Als reactie op de terechte verontwaardiging van kunstenaars en cultuurmakers t.o.v. het beleidsplan en de aangekondigde besparingen, gooit het NICC haar geplande programmatie voor november-december-januari om. Het resultaat is ‘Zonder kunstenaars geen kunst’, een open tentoonstellings-format waarbij de Nick Lodgers-ruimte (NICC in het M HKA) wekelijks open gesteld zal worden voor bijdragen van die kunstenaars/makers die de slachtoffers dreigen te worden van dit non-beleid. Samen willen we werken aan een beeldend verzet in het dak van het museum.

We blijven de ruimte openstellen tot begin Februari, omdat we het debat niet de kans willen geven om uit te doven.

Het NICC is solidair met alle kunstenaars en kunstenaars-initiatieven. Diezelfde solidariteit geldt voor alle acties die erop gericht zijn het tij te doen keren.